*   ஜேர்மன் மொழிபெயர்ப்புடன்
# Date Topic Size
23.09.2018 வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது. 9,41 MB
16.09.2018 மேன்மையுள்ள வாழ்வு! 8,79 MB
09.09.2018 * மனந்திரும்பி சிறு பிள்ளைகளைப்போல் ஆகாவிட்டால்! 10,1 MB
02.09.2018 கிறிஸ்துவினாலே ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன். 8,67 MB
26.08.2018 பூர்வமானவைகளைச் சிந்திக்கவேண்டாம். 6,18 MB
19.08.2018 * தேவனின் இருதயத்திற்கு ஏற்றவன்-II 9,86 MB
12.08.2018 * தேவனின் இருதயத்திற்கு ஏற்றவன்-I 8,93 MB
05.08.2018 மனுஷரால் கூடாதது தேவனால் கூடும். 7,58 MB
29.07.2018 அவரே தேவனால் நமக்கு! 8,74 MB
22.07.2018 * விசுவாசமும், பொறுமையும். 7,68 MB
15.07.2018 நான் கிறிஸ்துவுக்கு சீஷனா?-IV 7,81 MB
08.07.2018 நான் கிறிஸ்துவுக்கு சீஷனா?-III 6,55 MB
01.07.2018 நான் கிறிஸ்துவுக்கு சீஷனா?-II 7,16 MB
24.06.2018 நம்பிக்கையினால் வாழ்வு பெறுவாய். 7,87 MB
17.06.2018 * சத்தியத்தினால் சமாரியாவிலே உண்டான சந்தோஷம். 7,60 MB
10.06.2018 நான் கிறிஸ்துவுக்கு சீஷனா?-I 8,22 MB
03.06.2018 * தேவன் தேடும் மனிதன். 10,0 MB
27.05.2018 நம்முடைய தாழ்வில் நம்மை நினைத்தவரைத் துதியுங்கள். 8,72 MB
20.05.2018 பரிசுத்த ஆவியானவரின் அபிஷேகம் 8,86 MB
13.05.2018 * தேடுகிறவன் கண்டடைகிறான். 7,96 MB
06.05.2018 ஆத்துமாவைக் காத்துக்கொள்-II 8,62 MB
29.04.2018 உத்தமனுக்குக் கர்த்தர் துணை! 8,43 MB
22.04.2018 * தேவனால் உண்டானவன் 10,4 MB
15.04.2018 என்னைப் பெலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே 7,79 MB
08.04.2018 ஆத்துமாவைக் காத்துக்கொள்-I 6,16 MB
01.04.2018 * உயிர்த்தஞாயிறு ஆராதனை. 9,97 MB
30.03.2018 சிலுவைப்பாடுகளின் தியானம் 16,1 MB
25.03.2018 நீதியின் பாதையில். 8,76 MB
18.03.2018 கர்த்தரின் நாமத்திலே வைராக்கியம். 7,14 MB
11.03.2018 * ஐக்கியம் மிக முக்கியம். 9,86 MB
04.03.2018 தாவீதின் இருதயம். 7,59 MB
25.02.2018 பாத்திர(ன்)ம் 6,73 MB
18.02.2018 * பழைய மனுஷன், புதிய மனுஷன். 9,01 MB
11.02.2018 நீங்கள் எதைச் செய்தீர்களோ, அதை எனக்கே செய்தீர்கள். 9,94 MB
04.02.2018 உண்மைக்கிறிஸ்தவனுக்குரிய நான்கு படிகள். 56,0 MB
28.01.2018 கர்த்தர் நமக்கு முன்பாக-II 7,32 MB
21.01.2018 * கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார். 9,33 MB
14.01.2018 தாகமாய் இருக்கிறேன்? 7,79 MB
07.01.2018 கர்த்தர் நமக்கு முன்பாக-I 8,73 MB
01.01.2018 புதுவருட நற்செய்தி 11,6 MB

Video Messages

Comforting

    Image Gallery
    Radio, Television

Send a Message